Tytuł projektu: Zakup kompaktowego podnośnika teleskopowego na gąsienicach

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa

Z przyjemnością informujemy, iż sukcesem zakończyły się starania P.U.W „PELMAR” PELIC MAREK o pozyskanie środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej I. „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, na realizację projektu pn. „Zakup kompaktowego podnośnika teleskopowego na gąsienicach”.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności zarówno na rynku lokalnym jak i regionalnym poprze zakup innowacyjnego kompaktowego podnośnika teleskopowego na gąsienicach.

 

Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego